Ebooks for you

Handboek Klinische Ontwikkelingspsychologie - Isbn:9789036804950

Category: Medical

 • Book Title: Handboek klinische ontwikkelingspsychologie
 • ISBN 13: 9789036804950
 • ISBN 10: 9036804957
 • Author: P.J.M. Prins, C. Braet
 • Category: Medical
 • Category (general): Medical
 • Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
 • Format & Number of pages: 494 pages, book
 • Synopsis: Bovendien lieten onveilig gehechte kinderen volgens de leraren meer externaliserend én internaliserend gedrag zien dan veilig gehechte kinderen. De tweede beïnvloedende factor op mesoniveau is de groep leeftijdgenoten. De laatste tien ...

Another description

Handboek klinische ontwikkelingspsychologie

Handboek klinische ontwikkelingspsychologie

Ongeveer 10 à 15% van de kinderen en jongeren ontwikkelt zich niet goed en vertoont problemen op uiteenlopende gebieden. Deze problemen herstellen zich vaak, maar bij een aantal kinderen gaan ze niet vanzelf over. Er ontwikkelt zich een stoornis, zoals een angst- of gedragsstoornis.

Klinische ontwikkelingspsychologie houdt zich bezig met deze psychische problemen en stoornissen bij kinderen. Dit boek benadert de normale en afwijkende ontwikkeling vanuit het transactionele perspectief: wat is de rol van kind en omgeving en hoe beïnvloeden zij elkaar?

In deze geheel herziene uitgave wordt ingegaan op de vraag wat bij ‘normale ontwikkeling’ past, wat ‘afwijkend’ is en welke mechanismen hierbij een rol spelen. Wanneer wijkt het functioneren significant af van wat bij de leeftijd hoort en wanneer belemmert het de verdere ontwikkeling?

Thema’s die in dit boek aan de orde komen zijn: genetische kwetsbaarheid, pre- en perinatale ontwikkeling, de ontwikkeling van temperaments- en persoonlijkheidskenmerken, de rol van ouders en het gezin, de sociale relaties, en de cultuur.

Daarnaast behandelen de auteurs veel voorkomende ontwikkelingsproblemen en emotionele en gedragsproblemen, zoals agressie en regelovertredend gedrag, aandachts- en impulsiviteitsproblemen, angst en stemmingsproblemen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, kindermishandeling en gehechtheidsproblemen, eetstoornissen, middelenmisbruik en verslaving.
Ook de veranderingen rond de introductie van de DSM-5 worden besproken. Aan de hand van voorbeelden wordt een en ander naar de dagelijkse praktijk vertaald,waarbij wordt ingegaan op de betekenis voor diagnostiek en interventie.

Het Handboek klinische ontwikkelingspsychologie staat onder redactie van prof. dr. Pier Prins en prof. dr. Caroline Braet.

Table of contents (20 chapters)

Ontwikkeling en psychopathologie

Braet, Caroline (et al.)

Genetica en de ontwikkeling van kinderen

Bartels, Meike (et al.)

Prenataal verworven kwetsbaarheid

Temperament, persoonlijkheidstrekken en de ontwikkeling van emotionele en gedragsproblemen

Fruyt, Filip (et al.)

Gezin en afwijkende ontwikkeling

Deković, Maja (et al.)

Relaties met leeftijdgenoten

Bijstra, Jan (et al.)

Cultuur, acculturatie en afwijkende ontwikkeling

Assessment van psychopathologie: categorisch of dimensioneel?

Bosch, Joop (et al.)

Agressieve en regelovertredende gedragsproblemen

Castro, Bram Orobio

Stoornissen in de aandacht en impulsregulatie

Prins, Pier (et al.)

Angst en angststoornissen

Stemmingsproblemen en depressie

Braet, Caroline (et al.)

Leerproblemen en leerstoornissen

Ruijssenaars, Wied (et al.)

Roeyers, Herbert (et al.)

Ponsioen, Albert (et al.)

Gehechtheid en kindermishandeling

Alink, Lenneke (et al.)

Eetproblemen in de adolescentie

Goossens, Lien (et al.)

Middelenmisbruik en verslaving

Wiers, Reinout (et al.)

Buy this book

Softcover 47,08 €

price for Russian Federation (gross)

 • Available for purchase via bsl.nl
 • ISBN 978-90-368-0494-3
 • Free shipping for individuals worldwide
 • Usually dispatched within 3 to 5 business days.

Source:

www.springer.com

Articles

List of Publications

Van Geert, P. (red.) (1986). Theory building in developmental psychology. Amsterdam: North Holland.

The book can be downloaded by clicking here. It's a BIG file. Click here for a fully searchable version

Please note that all models are based on the old Lotus program, but it shouldn't be too difficult to translate the models into Excel.

Van Geert, P. Mos, L. (eds.) (1991-1994), Annals of theoretical psychology. Developmental Psychology, Volumes 7 and 10. Plenum, New York, 1994, 385 en 392 pp.

Van Geert, P. (2003). Dynamic systems approaches and modeling of developmental processes. In J. Valsiner and K. J. Conolly (Eds.), Handbook of developmental Psychology. London: Sage. Pp. 640-672.

Bassano, D. & van Geert, P. (2015, in press). New perspectives on input-output dynamics: Example from the emergence of the noun category. In M. Hickmann, E. Veneziano, & H. Jisa (Eds.), Sources of variation in first language acquisition: Languages, contexts and learners. Amsterdam: Benjamins.

Den Hartigh, R. J. Cox, R. F. Gernigon, C. Van Yperen, N. W. & Van Geert, P. L. (2015). Pink Noise in Rowing Ergometer Performance and the Role of Skill Level. Motor control. DOI: http://dx.doi.org/10.1123/mc.2014-0071

Den Hartigh, J.R. Cox, R.F.A. & Van Geert, P.L.C. (2015, in press). What Model Should We Use to Explain the Complexity of Cognition? The Answer Is Not Complicated. In Raftopoulos, A. Lorenzo Magnani, L. Bertolotti, T. (Eds.) Handbook of Model-Based Science. New York: Springer (to appear)

Hitzert, M. M. van Geert, P. L. Hunnius, S. Van Braeckel, K. N. Bos, A. F. & Geuze, R. H. (2015). Associations between developmental trajectories of movement variety and visual attention in fullterm and preterm infants during the first six months postterm. Early human development. 91(1), 89-96.

Mascolo, M. van Geert, P. Steenbeek, H. & Fischer, K. (2015). What Can Dynamic Systems Models of Development Offer to the Study of Developmental Psychopathology. In Cichetti, D. (Ed.) Developmental psychopathology. New York: Wiley (to appear)

Reitz, E. van de Bongardt, D. Baams, L. Doornwaard, S. Dalenberg, W. Dubas, J. van Aken, M. Overbeek, G. ter Bogt, T. van der Eijnden, R. Van Wesenbeekc, I. Kunnen, S. Timmerman, G. Van Geert, P. & Deković, M. (2015). Project STARS (Studies on Trajectories of Adolescent Relationships and Sexuality): A longitudinal, multi-domain study on sexual development of Dutch adolescents. European Journal of Developmental Psychology. (ahead-of-print), 1-14.

Roppolo, M. Kunnen, S. van Geert, P. & Rabaglietti, E. (2015). Older Adults and Health Related Quality of Life: A Conceptual Model Based on Dynamic Systems. In Wolfe, R. (Ed). Psychological Health and Needs Research Developments. pp. 131-156. Hauppage NY: Nova Science Publishers

Vallacher, R. R. Van Geert, P. & Nowak, A. (2015). The Intrinsic Dynamics of Psychological Process. Current Directions in Psychological Science. 24(1), 58-64.

Van Geert, P.L.C. (2015). Constructivist Theories. In Hopkins, B. (Ed.). The Cambridge Encyclopedia of Child Development. Cambridge (MA): Cambridge University Press (to appear; file of the manuscript )

Blijd-Hoogewys, E. M. A. Bezemer, M. L.& van Geert, P. L. C. (2014).Executive Functioning in Children with ASD: An Analysis of the BRIEF. Journal of Autism and Developmental Disorders. 44(12), 3089-3100

de Ruiter, N.; den Hartigh, R.; Cox, Ralf; van Geert, P. & Kunnen, S. (2014). The Temporal Structure of State Self-esteem Variability during Parent-Child Interactions: More Than Random Fluctuations. Self and Identity. 12/2014; DOI: 10.1080/15298868.2014.994026

Den Hartigh, R. J. R. Van Der Steen, S. De Meij, M. Van Yperen, N. W. Gernigon, C. & Van Geert, P. L. C. (2014). Characterising expert representations during real time action: A skill theory application to soccer. Journal of Cognitive Psychology. 26, 754-767. doi: 10.1080/20445911.2014.955028

Ensing, A. ; van der Aalsvoort, G. M.; van Geert, P. & Voet, S. (2014). Learning Potential Is Related to the Dynamics of Scaffolding: An Empirical Illustration of the Scaffolding Dynamics of 5-Year-Olds and Their Teacher. Journal of Cognitive Education and Psychology. 13(3), 375-391

Fischer, K.W. & Van Geert, P. (2014). Dynamic development of brain and behavior. In P.C.M. Molenaar, R.M. Lerner & K.M. Newell (Eds.) Handbook of developmental systems theory and methodology. New York: Guilford Press. Pp. 287-315.

Mascolo, M. Steenbeek, H.W. Van Geert, P. & Fischer, K.W. (to appear). What Can dynamic Systems Models of Development Offer to the Study of Developmental Psychopathology? In Cichetti, D. (ed.). Developmental Psychopathology (3d edition). New York: Wiley.

Schuhmacher, N. Ballato, L & Van Geert, P. (2014). Using an agent- based model to simulate the development of risk behaviors during adolescence. Journal of Artificial Societies and Social Simulation. 17 (3), 1; <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/17/3/1.html>

Steenbeek, H.W. van der Aalsvoort, D. & van Geert, P. (2014). Collaborative play in young children as a complex dynamic system; revealing gender-related differences. Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences. 18 (3), 251-276. [ Wordfile of Manuscript ]

Vallacher, R, Nowak, A. & Van Geert, P. (2014). The intrinsic dynamics of Psychological Process. Current Directions in Psychological Science. accepted for publication.

Van Dijk, M.W.G. & Van Geert, P.L.C. (to appear). The nature and meaning of intra-individual variability in development in the early life span. In M. Diehl, K. Hooker & Sliwinski, M.(Eds.), The Handbook of Intraindividual Variability across the Life Span. New York: Taylor & Francis.

Van Geert, P. & Steenbeek, H. (2014). The good, the bad and the ugly? The dynamic interplay between educational practice, policy and research . Complicity: An International Journal of Complexity and Education. 11 (2), http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/complicity/issue/view/1624.

Van Geert, P. & Van Dijk, M. (to appear online March 2015). The intrinsic dynamics of development. Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences. New York: Sage Publications. [ Wordfile of Manuscript ]

Van Geert, P. & Verspoor, M. (2014). Dynamic systems and language development. In B. McWhinney & W. O'Grady. Handbook of Language Emergence. New York: Wiley-Blackwell.

Van Geert, P. (2014). Group versus individual data in a dynamic systems approach to development. Enfance. 2014 (3), 283-312 [ Wordfile of manuscript ]

Van Geert, P. (2014). Unfolding potential as dynamic emergence. A view from the theory of complex, nonlinear dynamic systems. Journal of Cognitive Education and Psychology. 13 (3), 324-356. [ Wordfile of manuscript ]

Veenstra, B. Steenbeek, H. Van Dijk, M. & Van Geert. P (2014). Learning through movement: A comparison of learning fraction skills on a digital playful learning. Learning and Individual Differences.36, 101-109. doi:10.1016/j.lindif.2014.10.002

Van Dijk, M. & van Geert, P. (2011). Exploring patterns of adaptation in child directed speech during the process of early grammaticalization of child language. Language, Interaction and Acquisition. 2, 61-81.

Van Dijk, M. Timmerman, M. Martel, C. & Ramsay, M. (2011). Towards the development of a Dutch screening instrument for the detection of feeding problems in young children. Netherlands Journal of Psychology 66(4), 112-119.

Van Dijk, M. & van Geert, P. (2011). Heuristic techniques for the analysis of variability as a dynamic aspect of change. Infancia y Aprendizaje. 34(2) 151-168.

van Geert, P. (2011). The contribution of complex dynamic systems to development. Child Development Perspectives. 5(4), 273-278.

Polman, A. Bouman, T. K. van Geert, P. C. de Jong, P. J. & den Boer, J. A. (2011). Dysfunctional beliefs in the process of change of cognitive treatment in obsessive compulsive checkers. Clinical Psychology & Psychotherapy. 18(3), 256-273.

Van Geert, P. Steenbeek, H. & van Dijk, M. (2011). A dynamic model of expert-novice co-adaptation during language learning and acquisition. In: M. Smid & W. Lowie. Modeling Bilingualism; from structure to chaos. Amsterdam: John Benjamins Publishers.

Van Geert, P. (2012). Dynamic systems. In Laursen, B. Little, T.D. & Card, N.A. (Eds). Handbook of developmental research methods. New York: the Guilford Press. Pp. 725-741.
Kunnen, S. & van Geert, P (2011). A Dynamic Systems Approach of Adolescent Development. In Kunnen, E.S. (Ed.), A dynamic systems approach to adolescent development. London-New York: Psychology Press (pp. 3-14)

Kunnen, S. & van Geert, P (2011). General characteristics of a Dynamic Systems Approach. In Kunnen, E.S. (Ed.), A dynamic systems approach to adolescent developmen t. London-New York: Psychology Press (pp. 15-34)

van Geert, P, Steenbeek, H & Kunnen, S. (2011). Monte Carlo Techniques: statistical simulation for developmental data. In Kunnen, E.S. (Ed.), A dynamic systems approach to adolescent development. London-New York: Psychology Press (pp. 43-52)

Kunnen, S. van Dijk, M. Lichtwarck-Aschoff, A, Visser, M & van Geert, P. (2011). The search for variability and change. In Kunnen, E.S. (Ed.), A dynamic systems approach to adolescent development. London-New York: Psychology Press (pp. 53-72)

Van Geert, P. Steenbeek, H. & Kunnen, S. (2011). Agent-based modeling in developmental psychology. In Kunnen, E.S. (Ed.), A dynamic systems approach to adolescent development. London-New York: Psychology Press (pp. 131-152)

Kunnen, E.S. Lichtwarcl-Aschoff, A & van Geert, P. (2011). The search for relations between micro and macro development. In Kunnen, E.S. (Ed.), A dynamic systems approach to adolescent development. London-New York: Psychology Press (pp. 153-162)

Kunnen, E.S. Steenbeek, H & van Geert, P. (2011). Building simple growth models. In Kunnen, E.S. (Ed.), A dynamic systems approach to adolescent development. London-New York: Psychology Press (online book materials www.psypress.com/dynamic-systems-approach/appendices )

Van Geert, P. (2011). De Ontwikkeling van het bewustzijn. In Vandermeulen, J.A.M. den Boer, J.A. & Derix, M.M.A. (redactie), Onderzoek naar Bewustzijn. Amsterdam: Boom (pp161-198)

Van Geert, P. and Steenbeek, H. (2008). ''Brains and the dynamics of 'wants' and 'cans'; a commentary on Immordino-Yang's A tale of two cases''. Mind, Brain and Education. 2(2), 62-66.

Van Geert, P. (2008). Nonlinear-Complex-Dynamic-Systems in developmental psychology. In Guastello, S. Koopmans, M. and Pincus, D. (Eds.). Chaos and Complexity in Psychology - The Theory of Nonlinear Dynamical Systems Cambridge: Cambridge University Press (pp. 242-281).

Van Geert, P. (2008). Complex dynamic systems of development. In R. A. Meyers (Red.), Encyclopedia of Complexity and System Science. Vol. 2 Applications of physics and mathematics to social science (A. Nowak, Red.). New York: Springer (in press).

Van Geert, P. (2008). Dynamische systeemtheorie van Ontwikkeling. In E.J. Knorth, H. Nakken, C.E. Oenema-Mostert, A.J.M. Ruijssenaars & J. Strijker (red.). De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon anders. Antwerpen-Apeldoorn: Garant (pp.28-44)

Vleioras, G. Van Geert, P. and Bosma H. A. (2008). Modeling the role of emotions in viewing oneself maturely. New Ideas in Psychology. 26 (1), 69-94.

Van Geert, P. (2008). The Dynamic Systems approach in the study of L1 and L2 acquisition: an introduction.The Modern Language Journal. 92(2), 179-199.

R.Renati, M. Boelhouwer. P.L.C. van Geert (2008). L'osservazione nel contesto classe.OBOB un programma elettronico per osservare le interazioni, in D. Traficante,
M.A. Zanetti (a cura di), Osservare lo sviluppo. Aspetti teorici, metodologici e applicativi. Unicopli, Milano, pp 109-133.

Lichtwarck-Aschoff, A. van Geert, P. Bosma, H. & Kunnen, S. (2008). Time and identity: A framework for research and theory formation. Developmental Review. 28 (3), 370-400.

Kunnen, E.S. Sappa, V. Van Geert, P.L.C. and Bonica, L. (2008). The Shapes of Commitment Development in Emerging Adulthood. Journal of Adult Development. accepted for publication and available online http://dx.doi.org/10.1007/s10804-008-9042-y

Blijd-Hoogewys. E. M. A. van Geert, P. L. C. Serra, M. & Minderaa, R. (2008). Measuring Theory of Mind in Children. Psychometric Properties of the ToM Storybooks. Journalof Autism and developmental disorders. 38, 1907-1030.

Boosman,-K; van-der-Meulen,-M.; van-Geert,-P.; Jackson,-S.(2002): Measuring young children's perceptions of support, control, and maintenance in their own social networks. Social-Development. 2002; Vol 11(3): 386-408

de-Weerth, C. & van-Geert,-P. (2002). Changing patterns of infant behavior and mother-infant interaction: Intra- and interindividual variability. Infant-Behavior-and-Development. 2002; 24(4): 347-371.

Weerth, C. de, Geert, P.L.C. van, A longitudinal study of basal cortisol in infants: intra-individual variability, circadian rhythm and developmental trends. Infant Behavior and Development, 25, 2002, 340-374.

Steenbeek,-H.; van-Geert,-P. (2002). Variations on dynamic variations. Human-Development. 2002 May-Jun; Vol 45(3): 167-173.

Van Geert, P. (2002). Developmental dynamics, intentional action and fuzzy sets. In N. Granott and J. Parziale (Eds.), Microdevelopmental Clues: Transition Processes in Development and Learning. Cambridge: Cambridge University Press. Pp 319-343.

Van Geert, P. & van Dijk, M. (2002). Focus on variability: New tools to study intra-individual variability in developmental data. Infant Behavior & Development, 25, 340-374.

Blijd-Hoogewys, E. Serra, M. Loth, F, Geert, P. van, Minderaa, R. Theory of Mind: Denken over gevoelens en gedachten. Logopedie en Foniatrie 9, 2002, 231-236.

Blijd-Hoogewys, E.M.A. Serra, M. Geert, P.L.C. van, Minderaa, R.B. Theory of Mind: Denken over denken, willen en voelen. De ontwikkeling van een nieuwe test voor kinderen.Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, jaargang 1, nummer 3, 2002, 4-13.

Van Geert, P.L.C. (2000). The dynamics of general developmental mechanisms: From Piaget and Vygotsky to dynamic systems models. Current-Directions-in-Psychological-Science. 9(2): 64-68.

De Weerth, C. en Van Geert, P.L.C. (2000). The dynamics of emotion-related behaviors in infancy. In M. Lewis and I. Granic (Erds.), Emotion, development and self-organization. Dynamic systems approaches to emotional development. Cambridge: Cambridge University press (pp.324-348).

Serra,-M.; Minderaa,-R.-B.; van-Geert,-P.-L.-C.; Jackson,-A.E. (1999).
Social-cognitive abilities in children with lesser variants of autism: Skill deficits or failure to apply skills? European-Child-and-Adolescent-Psychiatry. 1999 Dec; Vol 8(4): 301-311.

Savelsbergh, G. Maas, H. van der en Geert, P.L.C. van (1999), Non-linear developmental processes. New York: Elsevier Science Publishers.

Van Geert, P.L.C. Savelsbergh, G. en van der Maas, H.(1999). Transitions and non-linear dynamics in developmental psychology. In Savelsbergh, G. Maas, H. van der en Geert, P.L.C. van (editors), Non-linear developmental processes. New York: Elsevier Science Publishers (pp. XI-XX)

De Weerth, C. en Van Geert, P.L.C. (1999). Transitions and variability in infant behavior. In Savelsbergh, G. Maas, H. van der en Geert, P.L.C. van (editors), Non-linear developmental processes. New York: Elsevier Science Publishers (pp. 3-14)

De Weerth, C. Van Geert, P. van en Hoijtink, H. (1999). Intraindividual variability in infant behavior. Developmental Psychology, 35, 4, 1102-1112.


Geert, P. Van (1999). De relatie tussen denken en taal tijdens de vroege ontwikkeling. In H.F.M. Peters (red.), Handboek Stem-, spraak- en taalpathologie. Aflevering 9. (pp 3-22). Houten: Bohn, Stafleu en van Loghum.


De Weerth, C. & Van Geert, P. (1998). Emotional instability as an indicator of strictly timed infantile developmental transitions. British Journal of Developmental Psychology, 16, 15-44

Ruhland, R. & Van Geert, P. (1998). Jumping into syntax. British Journal of developmental psychology, 16, 65-95

Van Geert, P.L.C.(1998). We almost had a great future behind us: the contribution of non-linear dynamics to developmental-science-in-the-making. Developmental Science, 1,

Van Geert, P.L.C. (1998). Dynamic modeling of cognitive and language development: from growth processes to sudden jumps and multi-modality. In K. Newell and P. Molenaar (eds.), Dynamical systems in development. Mahwah (NJ): Erlbaum.

Van Geert, P.L.C.(1998). Beeldspraak: Kennisrepresentatie en informeel taalleren. In A. Harpman (red.), De taalwerkplaats. Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.

Van Geert, P.L.C.(1997), Werkboek Cognitieve ontwikkeling. In: C. Dietvorst, R. van Velthoven (red.), Begeleiden van ontwikkeling in theorie en onderwijspraktijk. Samson HD Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1997. ISBN 90 6092 754 0. pag. 97-170. aantal pag. boek 459

Van Geert, P.L.C. (1997).Variability and fluctuation: a dynamic view. In E. Amsel and K.A. Renninger (eds.), Change and Development: Issues of Theory, Method and Application. Pp.193-212. Mahwah (NJ): Erlbaum.

Van Geert, P.L.C. (1997). Time and Theory in Social Psychology. Psychological Inquiry, 8(2), 143-151.

Van Geert, P.L.C. (1997). Cognitie, intelligentie en verstandelijke handicap. In G.H. van Gemert en R.B. Minderaa (red.), Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Assen: Van Gorcum (pp.57-68)

Van Geert, P.L.C. (1997). Ontwikkelingspsychologie. In W. van Berlo (red.). Handboek Klinische Psychologie. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.

Van Geert, P.L.C. (1997). Nonlinear dynamics and the explanation of mental and behavioral development. The Journal of Mind and Behavior, 18 (2/3), 269-290.

Van Geert, P.L.C. (1996), A dynamic developmental model of suicide. Commentary. Human Development 39 (3), 1996, 195-199.

Van Geert, P.L.C. (1996), The dynamics of Father Brown. Essay review of A dynamic systems approach to the development of cognition and action by E. Thelen and L. Smith. Human Development 39 (2), 1996, 57-66.

Van Geert, P.L.C. (1996), The development of attachment and attachment-related competences. A dynamic model. In: W. Koops, J. Hoelsma, J. van den Boom (Eds), New developments in attachment research. North Holland, 1996, 181-199.

Van Geert, P.L.C. (1996) Growth dynamics of language evolution. In: C. Koster, F. Wijnen (Eds), Groningen GALA 1995. Proceedings of the Groningen Assembly on Language Acquisition. Centre for Language and Cognition Groningen, 1996, 23-38. ISBN 90-367-0588-6.

Van Geert, P.L.C. & Jackson, A.E. (Red.)(1996), Afspreken in de hulpverlening. Het contractmodel bij ontwikkelings-, leer- en opvoedingsproblemen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1996, 194 pp's. ISBN 90 313 2075 7.

Van Geert, P.L.C.& Jackson, A.E.(1996), Inleiding. In: P.L.C. van Geert, A.E. Jackson (Red.), Afspreken in de hulpverlening. Het contractmodel bij ontwikkelings-, leer- en opvoedingsproblemen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1996, 7-8. ISBN 90 313 2075 7.

Van Geert, P.L.C. & Jackson, A.E.(1996), Het autootje van Pandora: slotbeschouwingen over het contractmodel in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. In: P.L.C. van Geert, A.E. Jackson (Red.), Afspreken in de hulpverlening. Het contractmodel bij ontwikkelings-, leer- en opvoedingsproblemen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1996, 173-192, Hoofdstuk 9, ISBN 90 313 2075 7.

Van Geert, P.L.C. (1996). De dynamische systeemtheorie van ontwikkeling. In H.A. Bosma (red.) Jaarboek Ontwikkelingspsychologie en Kinderpsychiatrie. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.

Mak, P. & Van Geert, P. (1996), Muziek maken met kleur. Muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten. Van Gorcum, 1996, 158 pp's. ISBN 90 232 3058 2.

Geert, P.L.C. van (1996). Het netwerk van ontwikkeling en voorschoolse ontwikkelingsstimulering. In A. Harpman (red.), Stimulerend opvoeden. Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink. (pp. 21-44)

Geert, P. van, Growth dynamics in development. In: R.F. Port, T. van Gelder (red.), Mind as motion: the dynamics of cognition. Bradford Books/MIT Press, Cambridge (Ma), 1995, 313-338.

Geert, P. van, Dimensions of change: a semantic and mathematical analysis of learning and development. Human Development 38 (6), 1995, 322-331.

Geert, P. van, Green, red and happiness: towards a framework for understanding emotion universals. Culture and Psychology 1, 1995, 259-268.

Ruhland, R. Wijnen, F. van Geert, An exploration into the application of dynamic systems modelling to language acquisition. In: M. Verrips, F. Wijnen (Eds.), Approaches to parameter setting (Amsterdam Series in Child Language Acquisition 4). Institute for General Linguistics, Amsterdam, 1995, 107 134. [W]

Serra, M. Minderaa, R.B. Geert, P.L.C. van, Jackson, A.E. An exploration of person perception abilities in children with a pervasive developmental disorder not otherwise specified. European Child and Adolescent Psychiatry 4, 1995, 259-269.

Serra, M. Minderaa, R.B. Geert, P.L.C. van, Jackson, A.E. Kinderen met aan autisme verwante contactstoornissen: Een exploratief onderzoek naar sociale condities. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie 20, 1995, 58-70.

Serra, M. Minderaa, R.B. Geert, P.L.C. van, Jackson, A.E. Althaus, M. Til, R. Emotional role-taking abilities of children with a pervasive developmental disorder not otherwise specified. Journal of Child Psychology and Psychiatry 36, 1995, 475-490.

Veenker, H. Wilmink, R.A. Boonstra, J. Geert, P.L.C. van, Ortho voor Windows. Berkhout, Nijmegen, 1995, 75 pp's.

Veenker, H. Wilmink, R.A. Geert, P.L.C. van, Matrix voor Windows. Berkhout, Nijmegen, 1995, 64 pp's.

Geert, P. van, Dynamic systems of development. Change between complexity and chaos. Harvester, New York, 1994, 300 pp.

Geert, P. van, Vygotskian dynamics of development. Human Development 37, 1994, 346-365.

Geert, P. van, Hobbels, wervels en sprongen. Psychologie en Maatschappij 18, 1994, 97-110.

Geert, P. van, Nonlinearity and behavior. Dynamical systems in social psychology. Science 265, 1994, 977-978.

Geert, P. van, Francophone views on verbal and communicative development: A non-francophone commentary. In: A. Vyt, H. Bloch, M.H. Bornstein (eds.), Early child development in the French tradition. Erlbaum, Hillsdale (NJ), 1994, 245-254.

Geert, P. van, Perspectieven op cognitieve en sociale ontwikkeling. Nieuwe richtingen en problemen in onderzoek, theorievorming en praktijk. In: P. Steerneman, H. Pelzer (red.), Sociale cognities en competentie bij kinderen en jeugdigen. Garant, Leuven-Apeldoorn, 1994, 9-24.

Geert, P. van, Why are there four Piagetian stages? A speculative journey into developmental fractals and sub-criticality. Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie 21, 1994, 197-216.

Geert, P. van, Mos, L. (eds.), Annals of theoretical psychology. Developmental Psychology, Volume 10. Plenum, New York, 1994, 385 pp.

Veenker, H. Geert, P. van, Bij zinnen. Eindrapport van implementatieonderzoek in het Basis- en Speciaal onderwijs. Vakgroep Psychologie, RUG, 1994, 146 pp.

Geert, P. van, Waarneming en taalverwerving. Van Horen Zeggen 33, 1992, 98-104.

Geert, P.L.C. van, A dynamic systems model of cognitive growth: Competition and support under limited resource conditions. In: L. Smith and E. Thelen (Eds), A dynamic systems approach to development: Applications. MIT Press, Cambridge (MA), 1993, p. 265-331.

Geert, P.L.C. van, Metabletica van de vijgenboom. Psychologie en niet lineaire dynamica. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 1993, 20 pp.

Geert, P. van, Waarneming en taal. Over de drievoudige handicap van dove en slechthorende kinderen en hoe daarvoor te compenseren. Van Horen Zeggen 33(4), 1992, 98-105.

Geert, P. van, Vygotskij's dynamic systems. Comenius 48, 1992, 383-403.

Van Geert, P. (1992). Growth dynamics in development. In R. Port and T. van Gelder (eds.), Mind as motion, Cambridge (MA): MIT-Press

Van Geert, P. (1991). A dynamic systems model of cognitive growth: competition and support under limited resources. In E. Thelen & L. Smith (eds.), Dynamical systems in development: Applications. Cambridge (Ma.): MIT-Press.

Van Geert, P. (1991). A dynamic systems model of cognitive and language growth. Psychological Review, 98 (1).


Van Geert, P. (1990). De eerste zes maanden. In Van Geert, P. en Breeuwsma, G. (red.) (1990). De menselijke levensloop in perspectief van een persoonlijk wereldbeeld. Deel II: De chronologie van de levensloop. Heerlen: Open Universiteit.

Van Geert, P. (1990). Essential unpredictability. In W. Baker et al. (eds.), Recent trends in theoretical psychology (vol. II). New York: Springer.

Van Geert, P. (1990). Theoretical problems in developmental psychology. In P. Van Geert and L. Mos (eds), Annals of theoretical psychology: Developmental psychology. New York: Plenum.

Van Geert, P. (1990). Ontwikkelingspsychologie. In P. van Strien en J. van Rappard (red.), Grondvragen van de psychologie. Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Van Geert, P. (1990). Van zes maanden tot twee jaar. In Van Geert, P. en Breeuwsma, G. (red.) (1990). De menselijke levensloop in perspectief van een persoonlijk wereldbeeld. Deel II: De chronologie van de levensloop. Heerlen: Open Universiteit.

Van Geert, P en Mos, L. (red.) (1990). Annals of theoretical psychology: developmental psychology. New York: Plenum.

Van Geert, P. en Breeuwsma, G. (red.) (1990). De menselijke levensloop in perspectief van een persoonlijk wereldbeeld. Deel II: De chronologie van de levensloop. Heerlen: Open Universiteit.

Van Geert, P. en Breeuwsma, G. (red.) (1990) De menselijke levensloop in perspectief van een persoonlijk wereldbeeld. Deel III: De constructie van de levensloop. Heerlen: Open Universiteit.

Van Geert, P. en Breeuwsma, G. (red.) (1990). De menselijke levensloop in perspectief van een persoonlijk wereldbeeld. Deel I: De structuur van de levensloop. Heerlen: Open Universiteit.

Van Geert, P. (1990). De eerste zes maanden. In Van Geert, P. en Breeuwsma, G. (red.) (1990). De menselijke levensloop in perspectief van een persoonlijk wereldbeeld. Deel II: De chronologie van de levensloop. Heerlen: Open Universiteit.

Van Geert, P. (1990). Theoretical problems in developmental psychology. In P. Van Geert and L. Mos (eds), Annals of theoretical psychology: Developmental psychology. New York: Plenum.

Van Geert, P. (1989). Psychological development: organized self-organization. In G. Dalenoort (ed.). The paradigm of self-organization. New York: Gordon and Breach.


Van Geert, P. (1990). Ontwikkelingspsychologie. In P. van Strien en J. van Rappard (red.), Grondvragen van de psychologie. Assen/Maastricht: Van Gorcum.

Van Geert, P. (1990). Van zes maanden tot twee jaar. In Van Geert, P. en Breeuwsma, G. (red.) (1990). De menselijke levensloop in perspectief van een persoonlijk wereldbeeld. Deel II: De chronologie van de levensloop. Heerlen: Open Universiteit.

Geert. P. van (1988). Stage and Structure (Review of I. Levin, Stage and Structure). International Journal of Behavioral Development, 11(4), 345-356.

Van Geert, P. (1988). A graph theoretical approach to the structure of developmental models. Human Development. 31(2), 107 135.

Van Geert, P. (1988). The structure of models of language acquisition. In F. Van Besien (ed), Studies in First Language Acquisition. Brussel: ABLA.

Van Geert, P. (1988). De ontwikkeling van de waarneming. In W. Koops and J.J. Van der Wrff (eds), Overzicht van de empirische ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters Noordhoff.

Van Geert, P. (1988). The concept of transition in developmental models. In W. Baker, H. Stam, and H. Van Rappard (eds), Recent trends in theoretical psychology. New York: Springer.

Van Geert, P. (1988). De cognitieve ontwikkeling: begintoestand. (pp. 97 138). In W. Koops and J.J. Van der Werff (eds), Overzicht van de empirische ontwikkelingspsychologie. 2. De ontwikkeling van functies en cognitie. Groningen: Wolters Noordhoff.

Bijstra, J. Van Geert, P.& Jackson, S. (1988). Conservation and the appearance reality distinction: What do children really know and what do they answer. British Journal of Developmental Psychology..

Van Geert, P. (1987). Het spel van de ontwikkeling. Enkele beschouwingen over de aard van ontwikkelingspsychologische kennis. Groningen: Stichting Kinderstudies.

Van Geert, P. (1987). Mens en machine? Een bespreking van Mens of Machine (M. Meysing). Psychologie en Maatschappij.

Van Geert, P. (1987). The structure of Gal'perin's theory of the formation of mental acts. A generative approach. Human Development. 30(6).

Van Geert, P. (1987). The structure of Erikson's model of the Eight Ages of Man. A generative approach. Human Development. 30(5), 236 254.

Van Geert, P. (1987). The concept of development and the structure of developmental theories. (pp. 379 392). In W.J. Baker, M.E. Hyland, H. Van Rappard, and A.W. Staats (eds), Current Issues in Theoretical Psychology. Amsterdam: North Holland.

Van Geert, P. (1987). Het begrip ontwikkeling en de structuur van ontwikkelingspsychologische theorieen. (pp. 32 59). In J.J. Van der Werff and W. Koops (eds), Overzicht van de empirische ontwikkelingspsychologie. Grondkenmer ken van het vak. Groningen: Wolters Noordhoff.

Van Geert, P. (1987). Developmental theories as cognitive systems. Cognitive Systems. 2, 5 39.

Van Geert, P. (1987). The structure of developmental theories. A generative approach. Human Development. 30(3), 160 177.

Van Geert, P. (1987). The structure of Gal'perin's theory of the formation of mental acts. A generative approach. Human Development. 30(6), 355 381.

Van Geert, P. (1987). Cognitive development and Instruction (special issue). Cognitive Systems. 2, 3 140.

Breeuwsma, G.& Van Geert, P. (1987). Psychologen over kindermishandeling. Een ontwikkelingspsychologische benadering. Nijmegen: Dekker en van de Vegt.

Bijstra, J. Van Geert, P.& Jackson, S. (1987). Conservation and the appearance reality distinction: What do children really know and what do they answer. British Journal of Developmental Psychology..

Van Geert, P. (red.) (1986). Theory building in developmental psychology. Amsterdam: North Holland.

Van Geert, P. (1986). Erikson's 8 Ages of Man. A system theoretic approach to the structure of a developmental theory. Working paper of the Center of Systems research, University of Alberta at Edmonton.

Van Geert, P. (1986). In, On and Under: An essay on the modularity of infant spatial competence. First Language, 6, 7-28.

Van Geert, P. (1986). Sociocultural reproduction and individual mental development. Cognitive Systems. 1(3), 207 231.

Van Geert, P. (1986). The structure of developmental theories. (pp. 51 102). In P. Van Geert (ed), Theory Building in Developmental Psychology. Amsterdam: North Holland.

Van Geert, P. (1986). The concept of development. (pp. 3 50). In P. Van Geert (ed), Theory Building in Developmental Psychology. Amsterdam: North Holland.

Van Geert, P. (1985). In, op en onder. Over de aard van verwervingsvolgorde in de taal. Tijdschrift voor taal en tekstwetenschap. 5(3), 203 218.

Van Geert, P. (1985). Structurering in de cognitieve psychologie. In W. Koops and Eisenga (eds), Over de grenzen. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Van Geert, P. (1985). Transparent self reference and the structure of perceptual awareness. Cognitive Systems. 1, 49 77.

Van Geert, P. (1983). Theoretische aspecten van schaalgrootte. Gedrag, 11 (5), 265-278.

Van Geert, P. (1983). The development of perception, cognition and language. A theoretical approach. London: Routledge and Kegan Paul.

Van Geert, P. (1983). De zone van de prximale aandacht en de dynamiek van de ontwikkeling. In J. de Wit, H. Bolle en .M. van Meel (red.), Psychologen over het kind, 7. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Van Geert, P. (1982). Attributing knowledge to young children. In B. de Gelder (ed), Knowledge and representation. London: Routledge and Kegan Paul.


Harris, P. L. en Van Geert, P. (1979). De ontwikkeling van de waarneming. In W. Koops en J.J. van der Werff (red.). Overzicht van de ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Van Geert, P. (1979). De ontwikkeling van het begrijpen. In W. Koops en J.J. van der Werff (red.). Overzicht van de ontwikkelingspsychologie. Groningen: Wolters-Noordhoff

Van Geert, P. (1978). Perceptie,cognitie en taalontwikkeling. Theoretische overwegingen en een longitudinale gevalsbeschrijving. In F.J. Monks en P.G. Heymans (red.), Communicatie en interactie bij het jonge kind. Nijmegen: Dekker en van de Vegt.

Van Geert, P. (1977). Cognitive models in child language research: some critical notes on their validity. In M. de Mey (red.), The cognitive viewpoint. Gent: Communication and Cognition.

Van Geert, P. (1977). Language and meaningful intuition of reality. In R. Pinxten (red.), Universalism and relativism in language and thought. Den Haag: Mouton.

Van Geert, P. (1977). De grammaticale analysetest (GAT): een test voor de grammaticale competentie van kleuters. In M. Spoelders, (red.), Pedagogische linguistiek. Gent: ABLA.

Van Geert, P. (1975). Konceptuele en perceptuele premissen in de eerste stadia van de moedertaalverwerving. In J. van Haver (red.), Handelingen van het XXXe Vlaams Filologencongres. Gent.

Van Geert, P. (1975). Taalontwikkeling in het licht van kognitie en perceptie. Gent: Rijksuniversiteit (proefschrift).

Van Geert, P. (1975). The structure of "scientific activity". A small investigation of a concept. Communication and cognition, 8, 22-43.
.

Source:

www.paulvangeert.nl

Marian Bakermans-Kranenburg - Leiden University

Universiteit Leiden Marian Bakermans-Kranenburg Academic Career
 • Professor, Centre for Child and Family Studies, Leiden University (2007-present)
 • Professor, Rommert Casimir Research Institute, Leiden University (2007-present)
 • Associate professor (UHD), Centre for Child and Family Studies and Data Theory, Leiden University (2004-2007)
 • Assistant professor (UD), Centre for Child and Family Studies and Data Theory, Leiden University (1993-2004)
 • PhD. Social Sciences, Leiden University. 'The Adult Attachment Interview: Psychometric analyses' (October 1993)
 • MA. Education, Centre for Child and Family Studies and Data Theory, Leiden University. Subject: Attachment and maternal structuring (March 1989)
Academic awards
 • Elected member of the KNAW ( Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) since 2012.
 • Fellow of the Association for Psychological Science since 2012
 • NWO - VICI laureate 2009/2010. Grant for outstanding senior researchers who have shown that they have the ability successfully to develop their own innovative lines of research and to act as coaches for young researchers
 • Bowlby-Ainsworth Award 2005 ( New York Attachment Consortium & The Center for Mental Health Promotion). The Bowlby-Ainsworth Award recognizes founders and singular contributors to the Bowlby-Ainsworth tradition of attachment theory and research. April 2005.
 • NWO - VIDI laureate 2004. Grant for outstanding young researchers who are among the top 10-20% of their peer group
 • ISED-SCHEIDEGGER award for best PhD related paper (in Developmental Psychology, 1993)
 • Dissertation Award of the Society for Emotion and Attachment Studies for PhD student Madelon Riem (2013). Title of dissertation: “Toward a neuroscience of parenting. Adult attachment and oxytocin affect neural and behavioral responses to infant attachment signals”
 • Award for the best scientific article published in an international journal, awarded by the Institute for the Study of Education and Human Development (ISED): Out, D. Bakermans-Kranenburg, M.J. & Van IJzendoorn, M.H. (2011). Physiological reactivity to infant crying. Genes, Brain & Behavior, 9. 868-876.
 • American Professional Society on the Abuse of Children’s Best Article in Child Maltreatment Award 2011 (with Stoltenborgh, Euser, and Van IJzendoorn: “A global perspective on child sexual abuse: meta-analysis of prevelance around the world”) awarded at the APSAC conference in Chicago on June 29th 2012.
 • Award for the best international article of the Institute of Education and Child Studies, Leiden University to PhD student Madelon Riem. Riem, Bakermans-Kranenburg, Pieper, Tops, Boksem, Vermeiren, Van IJzendoorn, Rombouts, (2011). Oxytocin modulates amygdala, insula and inferior frontal gyrus responses to infant crying: A randomized control trial. Biological Psychiatry, 70. 291-297.
 • Award for best dissertation 2009-2011 PhD student D. Out. Title of dissertation: “Parenting unraveled: predictors of infant attachment and responses to crying.” Institute of Education and Child Studies, Leiden University.
 • American Professional Society on the Abuse of Children’s Outstanding Research Article Award 2010 (with Cyr, Van IJzendoorn, and Euser: “Attachment security and disorganization in maltreating and high-risk families: A series of meta-analyses”) awarded at the APSAC conference in Philadelphia on July 15th 2011.
 • Best Article Award ISED 2007. For: “ Social Development from Infancy to Adolescence: Longitudinal and Concurrent Factors in an Adoption Sample”. Developmental Psychology, 42, 1143-1153 (with Jaffar-Bimmel, Juffer, Van IJzendoorn, &, Mooijaart).
Grants
 • ERC Advanced grant
  I was awarded the Advanced grant from the European Research Council in 2015. This is the highest European scientific recognition. (2.500.000 euro).
 • GRAVITY
  PI in the research group that received the GRAVITY grant (2012) from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) (700.000 euro).
 • VICI
  In 2010 I was awarded the VICI grant (1.500.000 euro) from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). The grant enabled me to appoint a Postdoc and five PhD students for a period of five years.
 • VIDI
  In 2004 I was awarded the VIDI grant (600.000 euro) from the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). The grant enabled me to appoint a Postdoc, a PhD student, and student assistants for a period of five years.
Other external grants
 • NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research, 2008): Neurobiological and parental determinants of emergent morality in three year old children Applicants: M.H. van IJzendoorn, F.C. Verhulst, M.J. Bakermans-Kranenburg, & H. Tiemeier. (k€220)
 • NWO (2004): “ Prerequisites for the development of attachment and reversibility of disorganized and atypical patterns of attachment: An adoption study .” Applicants: F. Juffer, M.H. van IJzendoorn, & M.J. Bakermans-Kranenburg. (k€180)
 • NWO (1996): "The development of empathy and compliance in toddlers: The role of parenting, attachment, and temperament." Applicants: M.H. van IJzendoorn, & M.J. Bakermans-Kranenburg. (kfl 200)
Internal PhD grants
 • “Intergenerational transmission of emotion regulation”. Applicant: Bakermans-Kranenburg (2014). k€220
 • “Gene-environment interactions over time”. Applicant: Bakermans-Kranenburg (2011). k€220
 • “Parenting is stressful: A fMRI study of responses to crying”. Applicant: Bakermans-Kranenburg (2008). k€220
 • “Predictors of harsh parenting in early childhood”. Applicants: Van IJzendoorn, Mesman, & Bakermans-Kranenburg (2006). k€200
 • Prerequisites for the development of attachment and reversibility of disorganized and atypical patterns of attachment: An adoption study ”. Applicants: Van IJzendoorn, Juffer, & Bakermans-Kranenburg (2004).
 • Breaking the circle of insecurity: An intervention with insecure mothers ”. Applicants: Van IJzendoorn, Juffer, & Bakermans-Kranenburg (2002). k€180
 • Attachment and Coherence: Validation of the Coherence Q-Sort ”. Applicants: Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn (2001) k€180
 • Contributions of attachment, temperament, and parenting to development of empathic concern: The Leiden Longitudinal Study ”. Applicants: Van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg (2001). k€180
 • Attachment and Coherence: Validation of the Coherence Q-Sort ”. Applicants: Van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg (2001). k€180
 • Attachment in young children at high-risk for autism ”. Applicants: Bakermans-Kranenburg, Van IJzendoorn, Van Berckelaer-Onnes, Willemsen-Swinkels, & Buitelaar (2000).
 • Twins and Attachment ”. Applicants: Van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg (1998).
Main research interests

My research focus is attachment and emotion regulation in parents and their children, with special emphasis on neurobiological processes in parenting and development. My academic interests include the interplay between nature and nurture, exploring and testing the ‘differential susceptibility’ model, hormonal correlates of parenting, and interventions. The studies I am involved in are embedded in the research programme PEARL (Program for Emotion and Attachment Research Leiden ) of the Centre for Child and Family Studies.

Differential Susceptibility: The Interplay between Nature and Nurture

Our lab was the first to discover and document (in 2006) genetic differential susceptibility of children to their rearing environment. We experimentally demonstrated that carriers of the Dopamine D4 receptor 7-repeat (DRD4-7R) allele were not only most vulnerable to adverse parental influences but also showed the most positive outcomes when they received supportive care. DRD4-7R has long been considered a ‘risk’ gene related to increased risks for, e.g. ADHD and addiction, but our correlational and experimental molecular genetic studies (in recent studies broadened to gene sets) showed that dopamine related genes may also be considered as genetic markers of differential susceptibility or biological plasticity to environmental influences. This discovery triggered numerous studies on genetic differential susceptibility, and by now has found strong meta-analytical support. We also tested the role of the serotonin transporter gene as susceptibility factor, and found in a meta-analyses empirical support for this idea, at least in Caucasian samples. Perhaps most importantly, we paved the way for a completely new approach to Gene X Environment research, going beyond correlational studies to experimental tests of GxE with much improved statistical power.

 • Bakermans-Kranenburg, M.J. & Van IJzendoorn, M.H. (2015). The hidden efficacy of interventions: Gene x Environment experiments from a differential susceptibility perspective. Annual Review of Psychology, 66, 381-409. DOI:10.1146/annurev-psych-010814-015407
 • Windhorst, D.A. Mileva-Seitz, V.R. Linting, M. Hofman, A. Jaddoe, V.W.V. Verhulst, F.C. … Bakermans-Kranenburg, M.J. (2015). Differential Susceptibility in a Developmental Perspective: DRD4 and Maternal Sensitivity Predicting Externalizing Behavior. Developmental Psychobiology. 57(1), 35-49.
 • Van IJzendoorn, M.H. Belsky, J. & Bakermans-Kranenburg, M.J. (2012). Serotonin transporter genotype 5HTTLPR as a marker of differential susceptibility? A meta-analysis of child and adolescent gene-by-environment studies. Translational Psychiatry, 2. e147, DOI:10.1038/tp.2012.73
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. Van IJzendoorn, M.H. Mesman, J. Alink, L.R.A. & Juffer, F. (2008). Effects of an attachment-based intervention on daily cortisol moderated by DRD4: A randomized control trial on 1-3-year-olds screened for externalizing behavior. Development & Psychopathology, 20. 805-820. DOI: 10.1017/S0954579408000382
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. & Van IJzendoorn, M.H. (2006). Gene-environment interaction of the Dopamine D4 receptor (DRD4) and observed maternal insensitivity predicting externalizing behavior in preschoolers. Developmental Psychobiology, 48, 406-409. DOI: 10.1002/dev.20152

Hormonal Correlates of Parenting

An intriguing and relatively recent part of parenting science is related to the hormonal correlates of parenting. We studied associations between basal levels of oxytocin and various aspects of parenting, and we conducted a series of experimental studies on the behavioral and neural effects of intranasally administered oxytocin. Addressing doubts about whether intranasally administered oxytocin actually enters the human brain, our lab was the first to show that oxytocin changes resting state functional connectivity between the posterior cingulate cortex (PCC) and the brainstem, and between the PCC, the cerebellum, and the postcentral gyrus, areas in the brain involved in self-referential processes and understanding others’ mental states. Moreover, we showed in the first randomized trial of its type that fathers become more sensitive in playful interactions with their toddler after intranasal administration of oxytocin. Following this line of research on the neurobiology of parenting, we examined the underlying mechanisms of adults’ intended caregiving responses to cry sounds in an experimental design with adult twins. We found that experimentally manipulated oxytocin levels decreased amygdala activity in response to infant cry sounds, and increased activation in the insula and inferior frontal gyrus pars triangularis, thus reducing activation in the neural circuitry for anxiety and aversion, and increasing activation in regions involved in empathy. Moreover, oxytocin seems to increase the reward value of infant laughter. The effects of oxytocin administration may however be moderated by early childhood experiences (Translational Psychiatry, 2013). In concert with other hormones and neurotransmitters, oxytocin might play a key role in sensitive parenting and the development of attachment.

In a recently started project funded by an ERC Advanced Grant we focus on the hormonal, neural, and behavioral dynamics of fathering through hormonal and behavioral experimental interventions. The aim of the project is to test the hypothesis that fathers’ parenting can be changed by behavioral interventions and that hormonal processes mediate this change – a rather bold hypothesis. Parenting intervention studies hardly ever examine the effects of interventions on parents’ hormonal levels. We hope to bridge this gap with a series of randomized controlled trials (RCT) focusing on a critical phase of parenthood: the transition to having the first baby. Drawing firm conclusions about the neural and hormonal basis of human parenting is critically dependent on RCTs, and we will conduct two types of experiments: (1) within-subject trials, using nasal administration of oxytocin, vasopressin, and a placebo, and (2) between-subject trials, using behavioral interventions aimed at promoting sensitive parenting and physical contact, and examining changes in hormonal levels as potential mechanism. Testing the efficacy of the behavioral experiments in boosting fathers’ protective parenting and participation in caregiving activities will contribute to the practice and support of fathering, with potentially crucial significance for fathers, mothers, children, and society. Examining the hormonal and neural mechanisms is also essential for the development of theory on the interplay between neuroscience and parenting.

 • Mah, B.L. Bakermans-Kranenburg, M.J. Van IJzendoorn, M.H. & Smith, R. (2015). Oxytocin promotes protective behavior in depressed mothers: a pilot study with the enthusiastic stranger paradigm. Depression and Anxiety, 32 (2), 76-81.
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. Van IJzendoorn, M.H. (2013). Sniffing around oxytocin: review and meta-analyses of trials in healthy and clinical groups with implications for pharmacotherapy. Translational Psychiatry, 3 e258. DOI:10.1038/tp.2013.34
 • Riem, M.M.E. Voorthuis, A. Bakermans-Kranenburg, M.J. & Van IJzendoorn, M.H. (2014). Pity or peanuts? Oxytocin induces different neural responses to the same infant crying labeled as sick or bored. Developmental Science, 17. 248-256. DOI: 10.1111/desc12103.
 • Riem, M.M.E, Van IJzendoorn, M.H. Tops, M. Boksem, M.A.S. Rombouts S.A.R.B. & Bakermans-Kranenburg, M.J. (2012). No laughing matter: Intranasal oxytocin administration changes functional brain connectivity during exposure to infant laughter. Neuropsychopharmacology, 37, 1257–1266. DOI:10.1038/npp.2011.313
 • Naber, F.B.A. Van IJzendoorn, M.H. Deschamps, P. Van Engeland, H. Bakermans-Kranenburg, M.J. (2010). Intranasal oxytocin increases fathers' observed responsiveness during play with their children: a double-blind within-subject experiment. Psychoneuroendocrinology, 35. 1583-1586. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2010.04.007

Intervention studies, changing the environment for the better, have their natural place in my line of research. In our Leiden lab, we developed and validated (through randomized control trials) a parent intervention program using video-feedback, the Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD; ). In an imaginative and unorthodox way the program crosses borders of two theoretical schools of thought and combines ideas from attachment theory and social learning theory. In a meta-analysis we showed that interaction-focused, brief interventions are more effective in enhancing sensitive parenting than broad-band interventions. Another important finding was that interventions with stronger effects on parental sensitivity were also more effective in enhancing child attachment security, thus providing the first definite evidence for a causal role of parental sensitivity in shaping child attachment. The VIPP-SD program has been successfully implemented in randomized control trials by independent teams in a variety of clinical and at-risk populations across several countries (USA, UK, Canada, Lithuania, Italy, Portugal), with specific adaptations for use in immigrant families, families with a child with Autistic Spectrum Disorder, and children in day care settings. A recent meta-analysis showed that across all RCTs (overall N = 1,116) the intervention program makes half a standard deviation difference between the quality of experimental and control parents’ interactive behavior to the child.

central book and papers:

 • Poslawsky I.E. Naber F.B.A. Bakermans-Kranenburg M.J. De Jonge M.V. Van Engeland H.E. & Van IJzendoorn M.H. (2014). Development of a Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting for Children with Autism (VIPP-AUTI). Attachment & Human Development, 16. 343-355. DOI: 10.1080/14616734.2014.912487
 • Yagmur, S. Mesman, J. Malda, M. Bakermans-Kranenburg, M.J. & Ekmekci, H. (2014). Video-feedback intervention increases sensitive parenting in ethnic minority mothers: a randomized control trial. Attachment & Human Development, 16. 371-386. DOI:10.1080/14616734.2014.912489
 • Juffer, F. Bakermans-Kranenburg, M.J. & Van IJzendoorn, M.H. (2009). Attachment-based interventions: heading for evidence-based ways to support families. ACAMH Occasional Papers. 29, 47-60.
 • Juffer, F. Bakermans-Kranenburg, M.J. & Van IJzendoorn, M.H. (2008). Promoting positive parenting: An attachment-based intervention. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. Van IJzendoorn, M.H. & Juffer, F. (2003). Less is more: Meta-analyses of sensitivity and attachment interventions in early childhood. Psychological Bulletin, 129, 195-215. DOI: 10.1037/0033-2909.129.2.195
International activities

Major international collaboration, resulting in co-publications, with

 • Pasco Fearon - University College London, on twin studies of attachment; jealousy; meta-analyses of attachment
 • Jay Belsky - University of California at Davis, on differential susceptibility and gene-environment interaction
 • Glenn Roisman - University of Minnesota, meta-analyses of attachment; chapter for Handbook of Developmental Psychopathology (Editor Dante Cicchetti)
 • Paul Ramchandani - Imperial College London, on susceptibility to the effects of fathers’ parenting
 • Alan Stein and Morten Kringelbach- Oxford University, on the neurobiology of parenting and early childhood intervention
 • Howard Steele and Miriam Steele - New School for Social Research, New York, on attachment in institutionalized and adopted children
 • Avi Sagi-Schwartz - University of Haifa, Israel, on the intergenerational transmission of attachment and trauma stress regulation in Holocaust survivors
 • Kim Bard - University of Portsmouth, on development of human-reared chimpanzees in standard and enriched environments
 • Yair Bar-Haim - Tel Aviv University, on attentional bias toward threat and experimental evidence for genetic differential susceptibility
 • Dave Pederson and Greg Moran - University of Western Ontario, on the transmission gap in disorganized attachment
 • Chantal Cyr - University of Quebec, Montreal, on anomalous parenting behavior and on attachment in maltreated infants and toddlers
 • Karine Verschueren - Catholic University of Leuven, Belgium, on parental sensitivity and discipline
 • Nathan Fox - University of Maryland, Charley Zeanah - Tulane University Health Sciences Center, Charles Nelson - Harvard Medical School, and Megan Gunnar - University of Minnesota, on stress regulation in institutionalized children
 • Douglas Granger - Johns Hopkins University, Baltimore, on stress and alpha amylase
 • Robert Philibert - University of Iowa, and Steven Beach - University of Georgia at Athens, on gene-environment interaction in adoptees; methylation of the serotonin transporter gene
 • Richard Ebstein - Hebrew University, Jerusalem; National University of Singapore, on methylation
Selected invited lectures
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2016). Kwetsbaarheid, Veerkracht en Ontvankelijkheid. Symposium De Amsterdamse School on Kwetsbaarheid & veerkracht 2.0: Nieuwe inzichten & interventies (January 22)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2016). The Impact of Abuse and Neglect and Possibilities for Intervention. Invited key note, 15th World Congress of the World Association for Infant Mental Health, Prague (May 29 - June 2).
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2016) Anne Treisman lecture, University of Oxford (June 16)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2016) Fathering. University of Copenhagen (August 26)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2015) The impact of attachment security on children’s development and well-being: Opportunities for intervention. Minerva-Gentner-Symposium on The intergenerational transmission of childhood adversity, Heidelberg (April 15)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2014). Sniffing around Oxytocin. Trials with oxytocin administration in healthy and clinical groups. The Bridge Programme, Anna Freud Centre, University College and Yale School of Medicine, London (December 12)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2014). What works for whom? Food for thought, Faculty of Social Sciences, Leiden University (November 18)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2014). Attachment organization in disordered environments. Jack Tizard memorial lecture and national conference ACAMH, Royal College of Physicians, London (June 13)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2014). Family Matters. Parliament, London (June 11)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2013). Sniffing around Oxytocin: Trials with oxytocin administration in healthy and clinical groups. International Attachment Conference, Pavia, Italy (August 31)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2013). Genetic Differential Susceptibility. Moderation by Genotype and Methylation. EADP Winter School, Leuven, Belgium (January 8)
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2012). Oxytocin and Parenting. British Psychological Society, Glasgow, UK (September 5) 2012
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2011). Oxytocin: The Oxygen of Parenting? International Attachment Conference, Oslo, Norway (August 19).
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2011). Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting: An overview and new applications. Invited lecture at the SRCD Attachment Pre-Conference 2011, Montreal (March 30).
 • Bakermans-Kranenburg, M.J. (2011). Who benefits from early intervention? The role of genetic, prenatal and temperamental factors in susceptibility to intervention. Emanuel Miller Guest Lecture 2011. London, UK (March 11).
PhD projects
 1. Reijman, Sophie (2015, December 16). Child maltreatment under the skin: basal activity and stress reactivity of the autonomic nervous system and attachment representations in maltreating parents. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. L. R. A. Alink & prof. dr. M. H. van IJzendoorn).
 2. Van der Pol, Lotte D. (2015, November 25). Focus on feelings: Parental emotion socialization in early childhood. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. J. Mesman & dr. M. Groeneveld).
 3. Windhorst, Dafna A. (2015, November 24). Differential susceptibility to parenting: exploring new approaches. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. H. Tiemeier, dr. R. Rippe & dr. V. Mileva-Seitz).
 4. Pappa, Irene (2015, November 20). Genetics and epigenetics of children’s behaviour problems. Erasmus Universiteit Rotterdam. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. H. Tiemeier)
 5. Thijssen, Sandra (2015, October 15). Neurobiological correlates of externalizing and prosocial behaviour in school-age children: a study on truths and lies. Erasmus Universiteit Rotterdam. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. H. Tiemeier, dr. T. White)
 6. Hallers-Haalboom, Elizabeth T. (2015, October 7). Mothers and fathers: Parenting practices in families with two children. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. J. Mesman & dr. M. Groeneveld).
 7. Endendijk, Joyce. J. (2015, April 21). Heroes and Housewives. The role of gender and gender stereotypes in parenting and child development. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. J. Mesman & dr. M. Groeneveld).
 8. Van Berkel, Sheila (2015, March 10). Growing Up Together. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. J. Mesman & dr. M. Groeneveld).
 9. Mah, Beth (2015, January 7). Postnatal depression, oxytocin and maternal sensitivity. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M. H. van IJzendoorn & prof. dr. R. Smith).
 10. Van der Voort, Anja (2014, November 20). The importance of sensitive parenting A longitudinal adoption study on maternal sensitivity, problem behavior, and cortisol secretion. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. F. Juffer & dr M. Linting).
 11. Poslawsky Irina E. (2014, January 9). Parenting a child with autism. Support for early parent-child interaction. Universiteit Utrecht. (With: prof. dr. H. van Engeland).
 12. Voorthuis, Sandra (2013, December 11). Future parents: Childhood experiences, oxytocin and emotion regulation skills. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M. H. van IJzendoorn).
 13. Bhandari, Ritu (2013, December 18). Perception of infant cues. The role of childhood experiences and oxytocin. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M. H. van IJzendoorn & dr. R. van der Veen).
 14. Euser, Saskia (2013, November 28). Child maltreatment in numbers. A multimethod study of year prevalence rates and risk factors. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. L. R. A. Alink & prof. dr. M. H. van IJzendoorn).
 15. Lucassen, Nicole (2013, October 1). Do fathers matter? A search for causes and consequences of parental sensitivity. Erasmus Universiteit Rotterdam. (With: prof. dr. H. Tiemeier & prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 16. Riem, Madelon (2013, June 4). Toward a neuroscience of parenting. Adult attachment and oxytocin affect neural and behavioral responses to infant attachment signals. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 17. Kok, Rianne (2013, March 21). “Do as I say!”. Parenting and the biology of child self-regulation. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn, prof. dr. H. Tiemeier & prof. dr. F.C. Verhulst).
 18. Joosen, Katharina (2012, November 22). Harsh discipline in toddlerhood: A longitudinal study on maternal physiological and behavioral predictors. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. J. Mesman & prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 19. Stoltenborgh, Marije (2012, June 22). It should not hurt to be a child. Prevalence of child maltreatment across the globe. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & dr. L.R.A. Alink).
 20. Huffmeijer, Renske (2011, December 14). Shaping internal working models: Parental love withdrawal, oxytocin, and asymmetric frontal brain activity affect socio-emotional information processing. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn, dr. L.R.A. Alink, dr. M. Tops).
 21. Tharner, Anne (2011, June 29). Parents and Infants. Determinants of attachment: in a longitudinal population-based study. Erasmus Universiteit Rotterdam. (With: prof. dr. F.C Verhulst, prof. dr. M.H. van IJzendoorn & dr. H. Tiemeier).
 22. Fridman, Ayala (2011, March 2). Surviving early childhood trauma: Effects of the Holocaust on survivors' psychological and physiological well-being. University of Haifa (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. A. Sagi-Schwartz).
 23. Luijk, Maartje (2010, December 9). Infant attachment and stress regulation.A neurobiological study. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn, prof. dr. F.C. Verhulst, dr. H. Tiemeier).
 24. Mbagaya, Catherine (2010, December 1). Child maltreatment in Kenya, Zambia, and The Netherlands. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & dr. P. O. Oburu).
 25. Kalinauskiene, Lina (2010, November 12). The possibilities of intervention in mother-infant attachment relationships [Monitos ir kŭdikio prierašumo santykių korekcijos galimybės]. Vilnius University. (With: dr. Danguolė Čekuolienė & prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 26. Van den Dries, Linda (2010, Oktober 27). Development after international adoption. Universiteit Leiden. (With: prof dr. F. Juffer & prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 27. Out, Dorothée (2010, March 25). Parenting unraveled: Predictors of infant attachment & Responses to crying. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 28. Dobrova-Krol, Natasha (2009, December 9). Vulnerable children in Ukraine: Impact of institutional care and HIV on the development of preschoolers. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. F. Juffer).
 29. Euser, Eveline (2009, November 26). Child Maltreatment: Prevalence and risk factors. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 30. Barel, Efrat (2009, March 5): Consequences of the Holocaust for Survivors: A Meta-Analysis. University of Haifa. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. A. Sagi-Schwartz).
 31. Gilissen, Renske (2008, April 16): The role of attachment in young children’s media-induced fright reactions. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. R. van der Veer).
 32. Beijersbergen, Mariëlle (2008, April 10): Attachment and Coherence. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 33. Pannebakker, Fieke (2007, November 01): Contributions of attachment, temperament, and parenting to development of empathic concern: The Leiden Longitudinal Study. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 34. Van der Hal-Van Raalte, E.A.M. (2007, May 16). Early childhood Holocaust survival and the influence on well-being in later life. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & dr. D. Brom).
 35. Stolk, M.N. (2007, March 08). Parenting intervention and the caregiving environment: Cumulative risk and process evaluation. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & dr. J. Mesman).
 36. Alink, L.R.A. (2006, November 09). Early childhood aggression. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. F. Juffer, H.M. Koot, prof. dr. M.H. van IJzendoorn & dr. J. Mesman).
 37. Rutgers, A.H. (2006, June 13). Autism and attachment security. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. I.A. van Berckelaer-Onnes).
 38. Van Zeijl, J. (2006, June 07). Externalizing problems in 1-to-3-year-old children. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn, prof. dr. F. Juffer & dr. J. Mesman).
 39. Klein Velderman, M. (2005, November 24). The Leiden VIPP and VIPP-R study. Evaluation of a short-term preventive attachment-based intervention in infancy. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. F. Juffer).
 40. Jaffari-Bimmel, N. (2005, October 24). Development and adjustment of adopted adolescents: Longitudinal and concurrent factors. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. F. Juffer & prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 41. Bokhorst, Caroline L. (2004, May 27). Attachment in twins. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn & prof. dr. C Schuengel (VU Amsterdam)).
 42. Van der Mark, Ingrid L. (2001, September 12). The development of empathy and compliance in toddlers: The role of parenting, attachment, and temperament. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
 43. Schuengel, Carlo (1996, November 06). Attachment, loss, and maternal behavior: a study on intergenerational transmission. Universiteit Leiden. (With: prof. dr. M.H. van IJzendoorn).
Memberships of scientific societies, editorial boards
 • 2013 – present Member of the Publications Committee of the Society for Research in Child Development
 • 2013 present Editorial Board Member of Infant Behavior and Development
 • 2012 – present Consulting Editor of Child Development
 • 2011 – present Editorial Board Member of Child: Care, Health and Development
 • 2009 – present Editorial Board Member of the International Journal of Psychology
 • 2006 – present Associate Editor of Attachment and Human Development
Teaching activities
 • Attachment: State of the art (MA course) 2006-present
 • Attachment and developmental psychopathology (Research Master's course) 2006-present
 • Recent advances in developmental psychopathology (Research Master's course) 2006-present
 • Child and family studies (BA course) 1998-2005
 • Foundations of education and child studies (first-year course) 1993-2003
 • Numerous BA and MA theses 1993-present

Professor of Neurobiological and Environmental Determinants of Parenting and Child Development Faculteit der Sociale Wetenschappen Instituut Pedagogische Wetenschappen Algemene en Gezinspedagogiek Work address Pieter de la Court Building Wassenaarseweg 52 2333 AK Leiden Room number 4B35 Contact +31 71 527 3798 bakermans@fsw.leidenuniv.nl

Source:

www.socialsciences.leiden.edu

Tags: handboek voor leraren ebook readers